Karen Jennings
Nuran Filiz
  • 20 İçerik
  • 44 Bölüm
  • Profesyonel Koç
  • Profesyonel Koç

ICF onaylı Profesyonel Yaşam Koçluğu eğitimi, Profesyonel Yaşam ve Nefes Koçluğu Eğitimi, Travma Terapi Danışmanlığı ( ROMPC) Eğitimi , NLP( Neuro-linguistic programing), EFT ( Emotional Freedom Techniques), Neuro- Format (Barış Muşlu),Çakroloji (Nilüfer Özden Sarıca), ve bir yıl süreyle Tasavvuf eğitimi aldı. Bunlarla eş zamanlı bir çok eğitim, seminer ve kamplara katıldı.

: / :